Rozstrzygnięcie konkursu na Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG S.A.

 

Rada Nadzorcza Polskiego LNG S.A., w ramach postępowania kwalifikacyjnego, dokonała w dniu 26 kwietnia 2012 r. wyboru Rafała Wardzińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

 

W zgodnej ocenie Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A. kandydatura Rafała Wardzińskiego spełniła wszelkie kryteria określone w ogłoszeniu Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza, podejmując decyzję o wyborze Rafała Wardzińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, kierowała się wysokimi kompetencjami oraz doświadczeniem zawodowym kandydata w obszarach zgodnych z celami realizowanymi przez Spółkę. 

 

Rafał Wardziński został członkiem Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A. 27 stycznia 2012 r.  24 lutego br. został oddelegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Polskiego LNG S.A. Doświadczenie w sektorze gazowym zdobywał pracując od 2008 roku w Ministerstwie Skarbu Państwa gdzie, jako zastępca dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych, nadzorował najważniejsze spółki z sektora ropy i gazu. W przeszłości pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich jak: Grupa LOTOS S.A., PERN „Przyjaźń” S.A., GAZ-SYSTEM S.A. Obecnie Rafał Wardziński jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

 

Od 2008 r. Rafał Wardziński zajmował się projektem budowy gazoportu w Świnoujściu. Uczestniczył m.in. w działaniach związanych z wyznaczeniem docelowej lokalizacji pod budowę

Więcej…

Minister na budowie terminalu LNG

Budowa terminalu LNG zgodnie z harmonogramem

 

Port o powierzchni 150 ha, najdłuższy falochron w Europie o długości ok. 3 tys. metrów, gazociąg przesyłowy długości 80 km oraz terminal przeładunkowy – to niektóre elementy gigantycznej inwestycji realizowanej w Świnoujściu. Wczoraj (5 kwietnia 2012 r.) teren inwestycji odwiedził minister skarbu Mikołaj Budzanowski, by złożyć świąteczne życzenia pracownikom i sprawdzić postępy prac

 

Budowa terminalu LNG została uznana przez polski Rząd za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi Polsce odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Z uwagi na obowiązki wynikające z tzw. specustawy terminalowej, nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie terminalu LNG jest jednym z priorytetów w działaniach podejmowanych przez MSP. Wczorajsza  wizyta była okazją do oceny postępów prac, które realizowane są zgodnie z założonym planem.

 

Terminal jest częścią lądową inwestycji, którą powszechnie nazywa się gazoportem. W jego skład wchodzą urządzenia rozładunkowe, zbiorniki magazynujące skroplony gaz ziemny i instalacje do regazyfikacji. Z kolei gazoport to całość przedsięwzięcia obejmującego terminal LNG, port zewnętrzny w Świnoujściu oraz gazociąg przyłączeniowy do gazowej sieci przesyłowej.

 

Terminal LNG powstaje w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli on na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld

Więcej…

TYTUŁ „ZŁOTEGO INŻYNIERA 2011” DLA PIOTRA KURZAWY ZE SPÓŁKI POLSKIE LNG

 

 

W plebiscycie organizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną i redakcję Przeglądu Technicznego, tytułem „Złotego Inżyniera 2011” uhonorowano 6 osób, wśród których znalazł się Piotra Kurzawa, inżynier ze spółki Polskie LNG. W tegorocznej edycji konkursu, jeszcze jeden przedstawiciel tej firmy Wojciech Cudny, dyrektor Pionu Eksploatacji Polskie LNG otrzymał nominację do tego tytułu.

 

Piotr Kurzawa, wicedyrektor Projektu Budowy Terminalu LNG ds. Realizacji, ten zaszczytny tytuł otrzymał za najwyższe standardy prowadzenia świnoujskiej budowy, wśród których jako kluczowy parametr doceniono jakość.

 

- Inżynier Kurzawa swoją pracą udowadnia, że inwestycja infrastrukturalna w Polsce może być realizowana sprawnie, fachowo i z zachowaniem najwyższych standardów. W zaledwie dwa miesiące zespół pod okiem Piotra Kurzawy wybetonował  ściany zewnętrzne zbiorników, które już w 2014 roku osłaniać będą zbiorniki właściwe ze skroplonym gazem ziemnym. To dotąd najszybsze na świecie betonowanie takich obiektów metodą ciągłą z użyciem szalunku ślizgowego – tak organizatorzy konkursu uzasadniali przyznanie Piotrowi Kurzawie nagrody w kategorii Jakość. Laureat odebrał wyróżnienie z rąk byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, podczas gali, która odbyła się 2 marca 2012 r. w Warszawie.   

 

 

 

Piotr Kurzawa jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej i doświadczonym budowniczym. Ma za sobą szereg realizacji infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Jako

Więcej…

Zmiany w Zarządzie Polskiego LNG S.A.

 

 

Rada Nadzorcza Polskiego LNG S.A. na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2012 roku odwołała Pana Zbigniewa Rapciaka ze stanowiska Prezesa Zarządu spółki. 

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza wydelegowała Pana Rafała Wardzińskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu spółki Polskie LNG S.A. na okres trzech miesięcy.

 

Info: POlskie LNG

GAZ-SYSTEM S.A. laureatem nagrody Konik Morski 2011

 

 

W dniu 5 stycznia 2012 roku GAZ-SYSTEM S.A. otrzymał statuetkę Konika Morskiego 2011, czyli doroczną  nagrodę gospodarczą przyznawaną przez Business Club Szczecin za realizację Projektu Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu największej inwestycji infrastrukturalnej na Pomorzu Zachodnim. 

 

Terminal do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG to największa i najważniejsza inwestycja GAZ-SYSTEM S.A., a zarazem projekt uznany przez  Radę Ministrów RP za strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

 

GAZ-SYSTEM S.A. jest koordynatorem całości inwestycji oraz właścicielem spółki Polskie LNG S.A., a także odpowiada za wybudowanie i eksploatację gazociągu przesyłowego Świnoujście – Szczecin oraz Tłoczni gazu w Goleniowie.

 

„Powstanie pierwszego w regionie Morza Bałtyckiego terminalu LNG oraz połączenie go z krajową siecią przesyłową poprzez gazociąg Świnoujście-Szczecin, ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz województwa zachodniopomorskiego. Terminal LNG nie tylko pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo dostaw gazu w regionie, ale także zagwarantuje dostęp do konkurencyjnego rynku gazu.”- powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

 

W przyszłości inwestycja będzie ważnym elementem planowanego gazowego Korytarza Północ-Południe, który zakłada połączenie  Terminalu LNG  w Świnoujściu, przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry z terminalem LNG Adria w Chorwacji. Projekt gazowego korytarza i pozwoliłby na stworzenie nowej drogi transportu gazu w Europie i

Więcej…

GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę na budowę gazociągu Świnoujście-Szczecin

 

swinoujscie-gaz-system

 

29 grudnia 2011 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla gazociągu relacji Świnoujście-Szczecin o średnicy 800 mm i długości ok. 80 km. Umowa została zawarta z wybranym w drodze publicznego postępowania przetargowego wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie. Kontrakt ma wartość prawie 147 mln zł netto. 

 

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Świnoujście-Szczecin stanowi element wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski i stworzenia technicznych możliwości transportu gazu z innych kierunków niż wschodni. Inwestycja jest związana z powstającym terminalem regazyfikacyjnym gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, jak również stanowi element rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego (Baltic Interconnection).

 

 

Realizacja projektu jest przedmiotem dofinansowania w wysokości 50 mln EUR ze środków pochodzących z unijnego programu „European Energy Programme for Recovery” (EEPR), który ma przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich UE poprzez realizację transgranicznych inwestycji infrastrukturalnych mających na celu integrację rynku energii Unii Europejskiej.

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem wartości ok. 5 miliardów złotych, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 15 tłoczni, 56 węzłów oraz

Więcej…

BETONOWANIE ŚCIAN DRUGIEGO ZBIORNIKA ZAKOŃCZONE

 

 

30 listopada 2011 r. ostatnia taczka dowiozła beton na najwyższy poziom ogromnego cylindra wieńcząc w ten sposób blisko 20-dniowe betonowanie ciągłe ścian drugiego zbiornika na skroplony gaz w budowanym terminalu LNG w Świnoujściu. W niecałe dwa miesiące powstały największe i najważniejsze elementy realizowanej inwestycji. Dzięki wyjątkowo sprawnej organizacji budowy i zastosowaniu nowych technologii, drugi zbiornik stanął wcześniej niż zakładano. Umożliwi to szybsze rozpoczęcie kolejnych etapów realizacji tej ważnej inwestycji. 

 

Zewnętrzne cylindry, które w przyszłości chronić będą zbiorniki ze stali kriogenicznej, stanęły zaledwie po upływie 8 miesięcy od wmurowania kamienia węgielnego symbolizującego rozpoczęcie budowy, które miało miejsce w marcu tego roku. W ciągu 2 miesięcy, w dwóch 4-tygodniowych i 24-godzinnych maratonach, powstały ściany obu zbiorników. Mają one 40 m wysokości, 80 m średnicy i należą do największych w Europie. 

 

Udało się tego dokonać dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, doświadczeniu inżynierów, ale i samej naturze. Sprzymierzeńcem wykonawcy stała się wyjątkowo dobra pogoda, jaka panowała w Świnoujściu podczas tegorocznej jesieni. Ale ostatnie dni okazały się być szczególnie wietrzne, co może zwiastować rychłe pogorszenie się warunków atmosferycznych, które są szczególnie niebezpieczne dla osób wykonujących prace na wysokościach. Dlatego na finiszu prace nabrały ogromnego tempa, tak, aby można było bezpiecznie zdjąć szalunki, oświetlenie

Więcej…

ŚCIANY PIERWSZEGO ZBIORNIKA LNG JUŻ STOJĄ

 

 

2 listopada br. zakończyło się betonowanie ścian pierwszego z dwóch zbiorników na skroplony gaz w przyszłym terminalu LNG w Świnoujściu. W ciągu zaledwie miesiąca powstał ogromny betonowy cylinder o niebagatelnej wysokości 15 pięter. Już wkrótce ekipy budowlane ruszą do pracy przy betonowaniu ścian drugiego zbiornika, które powstaną jeszcze w tym roku.

 

Po miesiącu nieprzerwanej pracy, ekipy prowadzące największy w Polsce proces betonowania ciągłego, zakończyły prace przy wznoszeniu pierwszego z dwóch planowanych zbiorników na skroplony gaz ziemny, w przyszłym terminalu LNG w Świnoujściu. Nieprzerwanie w dzień i w nocy, 430 specjalistów, przez cały październik, pracowało przy zbrojeniu i betonowaniu 40-stometrowej ściany o kształcie ogromnego walca. Dzięki użyciu tej technologii, doświadczeniu pracowników i wyjątkowo sprzyjającym warunkom atmosferycznym, ten etap budowy terminalu LNG przebiegł w rekordowo szybkim tempie, nie zanotowanym dotychczas przy prowadzeniu tego rodzaju inwestycji na świecie.

 

 

- Dziś z przyjemnością mogę poinformować a każdy może to zobaczyć na naszej stronie internetowej – ściana pierwszego zbiornika już stoi – zaznacza Zbigniew Rapciak, prezes Zarządu Polskie LNG S. A. Ale to jeszcze nie koniec, przed nami kolejny wyczerpujący maraton, który zakończymy jeszcze w tym roku – mówi prezes Z. Rapciak o rozpoczynanym wkrótce

Więcej…

Za 1000 dni otwarcie terminala LNG – zobacz jak powstaje – video

 

NA 1000 DNI PRZED STARTEM ZBIORNIKI LNG W ŚWINOUJŚCIU PNĄ SIĘ DO GÓRY

 

Dziś, czyli dokładnie na 1000 dni przed uruchomieniem terminalu LNG, na terenie budowy w Świnoujściu trwa betonowanie ścian potężnych zbiorników na skroplony gaz ziemny.

To właśnie przez nie, w niedalekiej przyszłości, przechodzić będą dostawy płynnego paliwa do Polski, stanowiące 1/3 zapotrzebowania na gaz w naszym kraju.

 

 

Zaledwie dwa miesiące po rozpoczęciu betonowania fundamentów dwóch zbiorników przyszłego terminalu LNG w Świnoujściu, ruszyły prace przy wznoszeniu ich ścian. Tym samym rozpoczyna się najbardziej spektakularny etap budowy terminalu LNG. Zbiorniki – stanowiące najbardziej  charakterystyczne elementy instalacji do odbioru skroplonego gazu powstaną jeszcze w tym roku.

Ich realizacja to największy w Polsce proces betonowania ciągłego, w efekcie którego na tutejszym placu budowy staną dwa gigantyczne cylindry o wysokości 40 i średnicy 80 metrów.

Do wznoszenia ścian zbiorników w Świnoujściu wykorzystuje się tzw. slip forming. Terminem tym określa się metodę betonowania ciągłego za pomocą szalunku ślizgowego. Ten szybko postępujący proces, trwający nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, nie ogranicza się jedynie do wylewania mieszaniny m.in. cementu, wody i piasku. Towarzyszy mu szereg złożonych czynności, jak ciągłe hydrauliczne unoszenie szalunków, zbrojenie i  przygotowanie do

Więcej…

W Świnoujściu powstaje gigantyczny „termos LNG”

 

Na terenie przyszłego terminalu LNG w Świnoujściu trwa budowa dwóch zbiorników do odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG. Dziś ruszyło betonowanie kolejnego elementu fundamentu pierwszego zbiornika LNG, które zakończy się późną nocą. Podziw budzi zarówno rozmiar powstających konstrukcji, jak i technologie ich budowy, które w tej części Europy zostaną użyte po raz pierwszy. W branży budowlanej wznoszenie takich zbiorników uważane jest za swoisty inżynieryjny majstersztyk. 

 

Niedawno rozpoczął się ważny etap budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Trwają prace budowlane przy realizacji fundamentów zbiorników. Dziś kolejna partia betonu zalewa zbrojenie pod fundament pierwszego zbiornika – konkretnie prace trwają nad drugą z czterech ćwiartek tzw. pierścienia zewnętrznego płyty fundamentowej. Powstające obecnie zbiorniki będą najbardziej charakterystyczną częścią przyszłego terminalu LNG. To właśnie te cylindryczne budowle o średnicy blisko 80 metrów i wysokości 50 metrów, są znakiem rozpoznawczym wszystkich światowych instalacji związanych z przeładunkiem skroplonego gazu. 

Odbiór tego paliwa, jak i jego przechowywanie w postaci płynnej, to duże wyzwanie technologiczne, którego celem jest utrzymanie gazu w niskiej temperaturze (-163 st. C) i uniemożliwienie mu zmiany stanu skupienia. Skroplony gaz ziemny ogrzewając się i cały czas parując zwiększa swoją objętość ponad 600 razy. Dopóki jest płynem, opłacalny jest jego transport drogą morską

Więcej…