RUSZYŁO BETONOWANIE PIERWSZEGO ZBIORNIKA LNG

 

Dziś budowa Terminala LNG w Świnoujściu weszła w nowy etap, czemu z uwagą przyglądał się Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa podczas roboczej wizyty, jaka odbyła się na terenie budowy Terminala LNG. Rozpoczęło się betonowanie fundamentów pierwszego z dwóch
zbiorników, a konkretnie tzw. pierwszej ćwiartki pierścienia zewnętrznego płyty fundamentowej zbiornika. Proces ten będzie trwał nieprzerwanie aż do wylania 700 m3 betonu, co prawdopodobnie zakończy się po północy, w okolicy godz. 03.00 nad ranem dnia jutrzejszego.

 Trwające prace związane są z budową fundamentów pod 2 zbiorniki Terminalu LNG w Świnoujściu.
Każdy z nich będzie miał 80 metrów średnicy i pomieści 160 tys. metrów sześciennych skroplonego gazu. Obecnie trwa betonowanie fundamentów pierwszego zbiornika i zbrojenie tzw. płyty fundamentowej drugiego zbiornika, potem wykonane będą kolejne elementy zbiorników: ściany i dachy. W sumie na to zużytych zostanie 32 tys. metrów sześć. betonu. Ściany obu zbiorników powinny być gotowe jeszcze w tym roku. Dachy zaś zostaną ukończone już w 2012 roku.

 To co tu dziś zobaczyłem, pozwala mi ze spokojem myśleć o tej inwestycji – powiedział  Aleksander G  rad, Minister Skarbu Państwa. – A jest to inwestycja gigantyczna, skomplikowana, nowatorska, dlatego przyglądamy się jej realizacji z wielką uwagą. – dodał Minister.

 

 

 Proces betonowania elementów fundamentów poprzedziło szereg prób wykonawczych przeprowadzonych na specjalnie wybudowanej na terenie inwestycji makiecie fragmentu  pierścienia zewnętrznego zaprojektowanej w skali 1:1. Makieta posłużyła wykonawcom do  przygotowania ostatecznej techniki wykonania prac związanych ze zbrojeniem, jak i betonowaniem fundamentu właściwego zbiornika. W ten sposób eliminuje się także ewentualne nieprawidłowości w wykonaniu finalnego zadania.

 Podobnym próbom poddaje się beton, który obecnie jest testowany w komorze chłodniczej, w której w niskiej temperaturze sprawdza się jego wytrzymałość. W ten sposób wykonawca przygotowuje się do dalszego betonowania – w okresie jesienno-zimowym.

 Na budowie pracuje blisko 270 pracowników różnych narodowości. Są wśród nich Francuzi, Walijczycy, Hindusi, Turcy, Włosi i oczywiście Polacy. Do końca roku liczba ta z pewnością zwiększy się co najmniej dwukrotnie. Przy budowie Terminala LNG docelowo może być zatrudnionych ok. 2 tys. ludzi. Wszyscy pracujący na budowie są bardzo dokładnie przeszkoleni, m.in. w zakresie BHP. Z uwagi na skalę, jak i wyjątkowy charakter tej inwestycji – nie było dotąd takiego projektu w Polsce – wykonawca zwraca szczególną uwagę na kwestiebezpieczeństwa. Dlatego odwiedzająca plac budowy delegacja, z Ministrem Aleksandrem Gradem na czele, w strojach ochronnych i obowiązkowo z kaskami na głowach, musiała przejść krótkie szkolenie w zakresie właściwego poruszania się po placu budowy, jak i bezpiecznego przebywania na nim.

 

 

1 zbiornik to:

Element zbiornika zużycie betonu zużycie stali na zbrojenie
1 płyta denna 4,5 tys. m3 910 ton stali węglowej
1 ściana 9 tys. m3 670 ton stali węglowej i 410 ton stali kriogenicznej,
która jedzie do nas z Luksemburga
1 dach 2,2 tys. m3 660 ton stali węglowej

RAZEM (1zbiornik) 15,7 TYS. M3 2 650 TON


Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ umożliwi Polsce odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3 (obecnie Polska zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie). Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończenie budowy terminalu planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.

 

 Polskie LNG S.A.
 

 


 

Polskie LNG zdobyła Godło Inwestor w Kapitał Ludzki

Spółka Polskie LNG zdobyła prestiżową nagrodę przyznawaną najlepszym polskim pracodawcom – Godło Inwestor w Kapitał Ludzki. Tym samym Polskie LNG SA dołączyła do zacnego grona 250 firm-Laureatów Godła Inwestor w Kapitał Ludzki, które uzyskały ten tytuł na przestrzeni 10 lat istnienia konkursu.

Inwestor w Kapitał Ludzki to Program badawczo-certyfikacyjny realizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania. Program ten już od dziesięciu lat wyróżnia i nagradza przedsiębiorstwa prowadzące politykę kadrową na najwyższym poziomie. Do tej pory, a konkurs jest organizowany już 10-ty rok, chęć udziału w nim zgłosiło wiele znanych i renomowanych firm i instytucji ze wszystkich sektorów i branż działających na rodzimym rynku.

 

 

 

 

Przystępując do konkursu, Polskie LNG SA zdecydowała się poddać surowym kryteriom oceny. 

 

W ramach konkursu Spółka została oceniona pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej i przejrzystej polityki personalnej oraz sukcesów w budowaniu klimatu organizacji opartej na wiedzy. 

 

Ponadto uczestnictwo w Programie pozwoliło firmie Polskie LNG zdobyć wiedzę na temat zadań stojących przed jej kadrą zarządzającą w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Program daje również możliwość zweryfikowania – jak i udoskonalenia – prowadzonej przez Spółkę polityki personalnej.

 

- Przede wszystkim chcieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim pracodawcą jesteśmy – wyjaśnia Zbigniew Rapciak, prezes Zarządu Polskie LNG SA. – Dziś mamy potwierdzenie, że jesteśmy cennym i atrakcyjnym miejscem pracy, a zdobyty certyfikat staje się gwarancją naszej wiarygodności w oczach przyszłych pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. –  Dodaje prezes.

 

Zgodnie z założeniami Fundacji Obserwatorium Zarządzania, Program badawczo-certyfikacyjny daje firmom możliwość zweryfikowania wdrożonych standardów w obszarze dbałości o swoich pracowników. Program pozwala również zbadać skuteczność własnych działań związanych z rozwojem potencjału zawodowego pracowników oraz zweryfikować, na ile polityka kadrowa jest dostrzegana i doceniana przez pracowników. Dzięki audytowi, jaki jest wykonywany w ramach konkursu Inwestor w Kapitał Ludzki, firmy zyskują również rekomendacje do konkretnych działań rozwojowych. Odniesienie do koncepcji HPI (Human Performance Improvement), czyli do modelu, który kompleksowo opisuje zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności pracowników, pozwala precyzyjnie wskazać, jakie obszary oddziaływania organizacji na pracowników zdają egzamin, a które koniecznie wymagają usprawnienia. Ponadto, laureaci konkursu mają prawo posługiwać się Godłem i zdobytym tytułem przez 12 miesięcy.

 

Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ umożliwi Polsce odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3 (obecnie Polska zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie). Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończenie budowy terminalu planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.

Polskie LNG zdobyła godło „Najwyższa Jakość Quality International 2011”.

 

 

Spółka Polskie LNG, budująca w Świnoujściu terminal do odbioru gazu skroplonego LNG, zyskała prawo do posługiwania się złotym godłem „Najwyższa Jakość Quality International 2011” w kategorii QI Order – system najwyższej jakości. Ten ważny i prestiżowy tytuł nadała Spółce Kapituła Konkursu o tej samej nazwie, któremu patronuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klub Polskie Forum ISO 9000. Tym samym doceniono starania spółki, jakie podejmuje ona w celu wdrożenia najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Tytuł laureata oraz złote godło „Najwyższa Jakość Quality International 2011”, którego organizatorem jest Forum Biznesu (dodatek ukazujący się  od 2003 roku na łamach Dziennika Gazety Prawnej), jest kolejnym wyróżnieniem dla Spółki, po zdobytym również w tym miesiącu tytule – Godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

Uzasadniając swoją decyzję przyznania spółce Polskie LNG złotego godła Quality International 2011, Kapituła podała najwyższą ocenę opartego na standardach ISO systemu zarządzania oraz rozwiązań projakościowych przyjętych w spółce. Na wyróżnienie zasłużyła również polityka personalna Polskiego LNG, prowadzona w oparciu o System Wartości przyjęty w spółce.

- Otrzymane przez Spółkę tytuły dowodzą, że realizacja tak poważnej inwestycji – kluczowej dla  bezpieczeństwa energetycznego kraju – przebiega według najwyższych standardów jakościowych, w harmonii z otoczeniem oraz zgodnie z wszystkimi wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska. – zwraca uwagę Zbigniew Rapciak, prezes Zarządu Polskie LNG SA.

Zgodnie z oceną Kapituły, spółka wykazuje najwyższą dbałość o rozwój i doskonalenie kadry pracowniczej, co jest jednym z najistotniejszych elementów skutecznej realizacji jej celu strategicznego – budowy pierwszego w Polsce i tej części Europy terminalu regazyfikacyjnego do odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

Świadoma polityka w zakresie bezpieczeństwa i jakości, którą od początku swojej działalności  wdraża spółka, ma na celu zapewnienie efektywnej i bezpiecznej pracy terminalu LNG, jego załogi, jak i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Nie byłoby to możliwe bez wdrożenia wielu działań, które Polskie LNG na siebie nałożyło. Podejście systemowe, zarządzanie przez cele, stosowanie przejrzystych procedur, czy właśnie efektywna polityka personalna oparta na założeniach sformułowanych i zawartych w Wartościach spółki, unikatowych kompetencjach  oraz wysokim poziomie motywacji, zarówno na etapie budowy, jak i na etapie eksploatacji – to mechanizmy nowoczesnego zarządzania inwestycjami, które z sukcesem udało się zaszczepić w spółce.

LNG S.A. konsekwentnie doskonali metody działania, zasoby rzeczowe i inwestuje w kapitał ludzki tak, aby sprostać oczekiwaniom otoczenia zewnętrznego. Ponadto Polskie LNG jest mocno Strona 2 z 2 zorientowana na dialog, otwartość i szczerość we wzajemnej współpracy i komunikacji ze wszystkimi partnerami i interesariuszami spółki, w tym szczególne z polskimi obywatelami. Konkurs Najwyższa Jakość Quality International jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania – organizacji mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odznaczających się szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług. Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów. Laureaci wyłonieni zostają w trzech kategoriach: QI product – produkt najwyższej jakości, QI services – usługi najwyższej jakości, QI order – zarządzanie najwyższej jakości.

* * *

Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ umożliwi Polsce odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3 (obecnie Polska zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie). Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończenie budowy terminalu planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.

 

 

Tusk – Terminal LNG to nie pomnik – weź udział w sondzie

 

 

Premier rządu Donald Tusk jak nie trudno można było się domyśleć jest przeciwnikiem nazwania terminala LNG imieniem  zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Premier w dniu dzisiejszym zaznaczył, że gazoport nie będzie pomnikiem i nie powinien nosić imienia  nieżyjącej osoby.

 

Na naszym portalu można wziąć udział w sondzie w której zapytaliśmy mieszkańców Świnoujścia:

Czy terminal LNG powinien nosić imię Lecha Kaczyńskiego ?

 

 

W chwili obecnej większość głosujących jest przeciw.

 

{pollxtbot id=12}     

Gazoport imienia Lecha Kaczyńskiego ?

 

Parlamentarzyści Prawa i sprawiedliwości z zachodniopomorskiego chą aby powstający gazoport nosił imię Lecha Kaczyńskiego

Z pismem w tej sprawie wystąpili do Prezesa Rady Ministrów Donada Tuska, liczą na poparcie samorządowców ze Świnoujścia i Szczecina

Jak podkreśla Brudziński to właśnie Lech Kaczyński podczas kampanii wyborczej w 2005 roku mówił o potrzebie wybudowania gazoportu.

23 marca nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę terminala.

Czy inicjatywa parlamentarzystów ma szansę na powodzenie ? – trudno powiedzieć – ogólnie znana jest niechęć obecnej władzy do Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Spółka Polskie LNG S.A. otrzymała Certyfikat Środowiskowy ISO 14001


14 marca 2011 roku w Warszawie Zbigniew Rapciak, Prezes Zarządu spółki Polskie LNG, odebrał kolejny już certyfikat ISO przyznany spółce. Tym razem  dotyczy on „Systemu zarządzania środowiskowego”, zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005. Wdrożenie tego systemu potwierdza, że budowa terminalu LNG – kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – jest realizowana w harmonii z otoczeniem oraz zgodnie z wszystkimi wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska. Spółka Polskie LNG jest jedyną firmą w Europie Środkowej posiadającą taki certyfikat w zakresie inwestycji budowlanych dotyczących terminali gazowych.

 

- Świnoujski terminal zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami. Jest on także budowany z zachowaniem wszelkich wymogów w zakresie jakości oraz z poszanowaniem komfortu życia mieszkańców i środowiska naturalnego. Będzie więc tak samo bezpieczny, także dla natury, jak inne najnowocześniejsze tego typu obiekty działające na całym świecie – powiedział Prezes Z. Rapciak.

 

ISO 14001 to norma ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Zasadniczym celem ISO 14001 jest wspieranie ochrony środowiska w myśl idei zrównoważonego rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb społeczno-ekonomicznych.

 

Zdobycie certyfikatu dla „Systemu zarządzania środowiskowego” pozwoliło zintegrować go z „Systemem zarządzania jakością”, który spółka wdrożyła na początku 2010 roku. W ten sposób Polskie LNG S.A. spełniło warunki uzyskania certyfikatu „Zintegrowanego systemu zarządzania” zgodnie z normami ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) i ISO 14001:2004 (PN-EN ISO 14001:2005). Zakres certyfikacji objął obszar „Organizacji i nadzoru nad prowadzeniem inwestycji budowlanych w zakresie terminali gazowych”.

 

Certyfikat „Zintegrowanego systemu zarządzania” potwierdza stosowanie przez Zarząd spółki Polskie LNG S.A. najlepszych praktyk zarządzania przy budowie pierwszego w Polsce terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG). Audyt, certyfikujący działalność spółki przeprowadziła niemiecka jednostka certyfikująca TÜV Thüringen e.V. w grudniu ubiegłego roku. Potwierdził on zgodność funkcjonującego „Systemu zarządzania środowiskowego” ze standardami ISO. W raporcie poaudytowym Polskie LNG S.A. zostało wyróżnione za profesjonalny nadzór nad realizacją projektu, w tym wyjątkową dbałość o kwestie ochrony środowiska.

 

* * *

Budowa terminalu LNG została uznana przez Rząd za strategiczną inwestycję dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ umożliwi Polsce odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Terminal LNG powstanie w Świnoujściu, na terenie przeznaczonym pod rozwój portu. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3 (obecnie Polska zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie).

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakończenie budowy terminalu planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.

 

Justyna Bracha-Rutkowska

7 konsorcjów chce wybudować gazoport w Świnoujściu

7 konsorcjów, skupiających w sumie 24 firmy z 8 krajów, złożyło wnioski o udział w postępowaniu na wybór wykonawcy terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Spółka Polskie LNG ogłosiła procedurę wyboru Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) 6 sierpnia 2009 r. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mogły składać wnioski do 30 września br.

W gronie podmiotów, które chcą zbudować pierwszy w Polsce terminal LNG są firmy m.in. z Korei, Kanady, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. – Wśród wnioskodawców znalazły się firmy, które mają doświadczenie w realizacji terminali LNG zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim oraz amerykańskim  – informuje Zbigniew Rapciak, Prezes Zarządu Polskie LNG Sp. z o.o.

Procedura wyboru wykonawcy ma charakter otwarty i jest dwuetapowa. Prowadzona jest zgodnie

z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z unijnymi zasadami w zakresie zamówień publicznych.

- Najpóźniej 11 listopada 2009 r. wybierzemy cztery konsorcja, które zaprosimy do składania ofert wstępnych w terminie do 31 grudnia 2009 r. – informuje Prezes Polskiego LNG. Następnie odbędą się negocjacje z oferentami, po których, do 12 kwietnia 2010 r., będą mogli składać oferty ostateczne. – Umowę z wykonawcą terminala chcemy podpisać w maju 2010 roku – dodaje Prezes Z. Rapciak.

Terminal LNG w Świnoujściu zostanie oddany do eksploatacji 30 czerwca 2014 roku.

* * *

Polskie LNG Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do budowy i eksploatacji terminalu LNG

w Świnoujściu.

Lista firm, które złożyły wnioski w załączeniu.

Lista wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji
1. CB&I UK Limited Chicago Bridge and Iron Company UK Limited – 40 Eastbourne Terrace, W2 6LG, London UK

2. Konsorcjum Saipem SpA Via Martiri di Cefalonia,67 20097 San Donato Milanese (Mediolan) Włochy

Saipem SA 1/7 Avenue  San Fernando, Montigny le Bretonneux , 78884 Saint Quentin

En Yvelines Cedex, Francja

Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. Via  Monte Rosa, 93 Mediolan Włochy

Snamprogetti Canada Inc. 1800, 530 8Th Avenue SW, Calgary Alberta T2P 3S8, Kanada

PBG SA, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania 62-081 Przeźmierowo, Polska

PBG Export Sp. z o.o. al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków, Polska

3. Konsorcjum Tecnimont SpA, Mediolan Viale Monte Grappa3,Włochy

Polimex Mostostal SA, Warszawa, ul. Czackiego 15/17, Polska

Sofregaz SA, Paryż, 2-4 Allee de la Seine Saint Denis, Francja

Vinci Construction Grands Projets Sas, Rueil Malmaison, 5 Cours Ferdinand de Lesseps, Francja

Entrepose Contracting SA, Colombes Cedex, 165, Boulevard de Valmy, Francja

4. Daewoo Engeneering &Construction, Co Ltd. Seul, Kumho Asianna First Tower, 57 Sinmunno 1 – ga, Jongno gu, Seul Korea

Korea Gas Corporation (KOGAS) Seongnam City, 215 Jeonja –dong Bundang-gu, Seong-City, Gyeonggi-do 463-754, Korea

Daewoo Engineering Company (DEC) Seongnam City, 9-3 Sunae –dong Bundang-gu, Seong-City, Gyeonggi-do, Korea

5. Budimex Dromex SA, ul. Stawki 40 01-040 Warszawa, Polska

Foster Wheeler Iberia SA c/ GG Marquez, n 2, 28232 Las Rozas , Madryt ,Hiszpania

Felguera IHI SA, c/Jacinto Benavente 4, 28232 Las Rozas , Madryt ,Hiszpania

6. Whessoe Oil&Gas Ltd. 5 Princes Gate London SW 7 1QJ, UK

Samsung Engineering Co. Ltd. Samsung SEI Tower 467 – 14 Dogok- 2 Dong Gangnam-gu Seul, 135 -856Korea

PRI Pol- Aqua SA, ul Dworska 1 05-500 Piaseczno, Polska

7. Tecnicas Reunidas SA  Maria de Portugal 9, 28  050 Madrid Hiszpania

Dywidag International Gmbh Klausenburger Strasse 9, 81677 Munchen, Niemcy

Strabag Sp. z o.o. ul. B. Brechta 7 03-472 Warszawa
Justyna Bracha-Rutkowska

Rzecznik prasowy Polskie LNG Sp. z o.o.

11 podmiotów chce nadzorować budowę gazoportu w Świnoujściu

11 podmiotów, skupiających w sumie 17 firm, złożyło wnioski o udział w postępowaniu na wybór wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego nad budową terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Spółka Polskie LNG ogłosiła procedurę wyboru nadzoru inwestorskiego 18 sierpnia 2009 r. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mogły składać wnioski do 7 października br.

W gronie podmiotów, które chcą nadzorować budowę pierwszego w Polsce terminalu LNG są firmy z 9 krajów m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Norwegii, Francji i Hiszpanii.

O udział w postępowaniu mogły ubiegać się podmioty, które w szczególności: w okresie ostatnich 5 lat wykonały co najmniej jedną kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego nad całością budowy terminalu LNG oraz posiadają certyfikat ISO 9001 (lub równoważny) w zakresie świadczonych usług.

Do zadań wykonawcy będzie należało sprawowanie nadzoru – w imieniu inwestora -  nad realizacją robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, czyli m.in.: weryfikacja dokumentacji projektowej, prowadzenie odbiorów prac i robót, udział w czynnościach rozruchowych i testach sprawnościowych kompletnego obiektu.

Procedura wyboru wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego ma charakter otwarty i jest dwuetapowa. Prowadzona jest zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z unijnymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

Do 26 października 2009 r. zostaną wybrane cztery podmioty, które zostaną zaproszone do składania ofert wstępnych, w terminie do 15 grudnia 2009 r. Następnie odbędą się negocjacje z oferentami, po których – do 15 lutego 2010 r. – będą mogli składać oferty ostateczne. Podpisanie umowy z wykonawcą usług nadzoru inwestorskiego dla terminalu LNG w Świnoujściu planowane jest w marcu 2010 roku.

Lista oferentów, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na:

„Nadzór Inwestorski nad budową Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wraz z przekazaniem do użytkowania ”

1. TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln, Germany (Niemcy)

2. SOCOIN Ingenieria y Construcción Industrial, S.L.U., Paseo del Club Deportivo, 1 Parque Empresarial La Finca, Edificio 5 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrit, Spain (Hiszpania)

3. Foster Wheeler Iberia S.A.U., Calle Gabriel Garcia Marquez, 2, 28232 Las Rozas, Madrit, Spain (Hiszpania)

4. Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH, Steinhöft 9, D-20459 Hamburg, Germany (Niemcy)

5. Konsorcjum:

- ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa, Polska

- ILF Beratende Inguenieure GmbH, Werner-Eckert-Straße 7, 81829 Monachium Germany(Niemcy)

-MEI, LLC 315 Commercial Drive, Suite B6 Savannah, GA 31406, USA

6. Grontmij Carl Bro A/S, Granskoven 8 DK-2600 Glostrup, Denmark (Dania)

7. Konsorcjum:

- Bureau Veritas Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska

- Bureau Veritas SA 67/71 Boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (Francja)

8. Konsorcjum:

- ECM Group Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa Polska

- Grand Metropolia Sp. z o.o. ul. 40-lecia Października 132a, 73036 Chersoń, Ukraine (Ukraina)

9. Konsorcjum:

- Mott MacDonald Limited 8-10 Sydenham Road Croydon, Surrey, CR0 2EE, United Kingdom (Wielka Brytania)

- Polski Rejestr Statków SA Al. Gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk, Polska

10. Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Norway (Norwegia)

11. Konsorcjum:

- WS Atkins-Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17 00-223 Warszawa Polska

- Atkins Ltd. Woodcote Grove, Ashley Road, Epsom, Surrey KT18 5BW, United Kingdom (Wielka Brytania)
* * *

Terminal LNG w Świnoujściu zostanie oddany do eksploatacji 30 czerwca 2014 roku. Pozwoli na odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością rozbudowy do 7,5 mld m3.

Polskie LNG Sp. z o.o. prowadzi także procedurę wyboru podmiotu, który zbuduje terminal LNG w Świnoujściu (Generalny Realizator Inwestycji). Wnioski o udział w postępowaniu złożyło 8 konsorcjów skupiających w sumie 25 firm z 9 krajów. Do 11 listopada 2009 r. zostaną wybrane 4 podmioty, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu.
Justyna Bracha-Rutkowska

Za 1723 dni otwarcie gazoportu


Trzy konsorcja w walce o budowę terminalu LNG w Świnoujściu
- Trzy konsorcja zostały zakwalifikowane do finałowego etapu w procedurze wyboru wykonawcy terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu – poinformował Prezes Zarządu spółki Polskie LNG Zbigniew Rapciak, podczas konferencji prasowej 9 listopada br. w Warszawie.
Do finałowego etapu zakwalifikowane zostały następujące konsorcja:
1. Saipem S.p.A  (Włochy) – Saipem SA (Francja) – Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Włochy) – Snamprogetti Canada Inc. (Kanada) – PBG SA (Polska) – PBG Export Sp. z o.o. (Polska).
2. Tecnimont S.p.A. (Włochy) –  Polimex Mostostal SA (Polska) – Sofregaz SA (Francja) – Vinci Construction Grands Projets Sas (Francja) – Entrepose Contracting SA (Francja).
3. Daewoo Engeneering & Construction Co Ltd. (Korea) – Korea Gas Corporation (Korea) – Daewoo Engineering Company (Korea).
Wybrane konsorcja mogą składać oferty wstępne do 31 grudnia 2009 r. Kolejnym etapem będą negocjacje z oferentami, po których – do 12 kwietnia 2010 r. –  będą mogli składać oferty ostateczne. – Umowę z wykonawcą terminalu LNG chcemy podpisać w maju 2010 roku – poinformował Prezes Z. Rapciak. Budowa rozpocznie się w drugiej połowie 2010 r. – Terminal LNG w Świnoujściu zostanie oddany do eksploatacji 30 czerwca 2014 r., a więc do jego uruchomienia pozostały nam 1723 dni – dodał.
Prezes Z. Rapciak poinformował także, że do budowy terminalu LNG zostanie zużyte 3000 ton konstrukcji stalowych, a na samym terenie inwestycji położone będzie 50 km rurociągów oraz 230 km kabli.
Polskie LNG ogłosiło procedurę wyboru wykonawcy terminalu LNG 6 sierpnia br. Wnioski o udział w postępowaniu złożyło 8 podmiotów, skupiających w sumie 25 firm z 9 krajów.
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja, nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy. Dzięki  budowie gazoportu będziemy mogli odbierać gaz ziemny praktycznie z dowolnego kierunku na świecie, a zapewnienie dywersyfikacji źródeł dostaw przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.
Dzięki terminalowi LNG będzie można pozyskać do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W zależności od zapotrzebowania możliwa będzie rozbudowa terminalu do 7,5 mld m3, bez konieczności powiększania terenu, na którym powstanie. Obecnie Polska zużywa ok. 14 mld m3 gazu rocznie.
źródło POLSKIE LNG

Chcą rekompensat za gazoport

W najbliższy czwartek o g. 18 w Miejskim Domu Kultury w dzielnicy Warszów odbędzie się spotkanie podczas którego mieszkańcy zastanowią się, jakich inwestycji chcą od Polskiego LNG, jednego z inwestorów realizujących budowę gazoportu. Spotkanie organizuje Zarząd Osiedla Warszów.

Na prawobrzeżu Świnoujścia do 2014 roku wybudowany ma zostać gazoport. Pod wielką inwestycję – której zasadność budowy podważają zresztą ostatnio polskie media – wycięto już spory kawał lasu. Na plaży powstanie olbrzymi port zewnętrzny, gdzie przypływać będą gazowce. Poważnie nadwyręży to turystyczny wizerunek Świnoujścia. Warto tutaj dodać, że w pobliżu mieszczą się największe atrakcje turystyczne kurortu – Fort Gerharda, najdłuższy w Europie kamienny falochron i najwyższa na polskim wybrzeżu Bałtyku latarnia morska. Do tego dochodzi przepiękna plaża, którą sporą część otoczy wspomniany wielki, betonowy port zewnętrzny.
Mieszkańcy Warszowa domagają się od dłuższego czasu rekompensat od inwestora za degradację środowiska i uciążliwości związane z inwestycją; chodzi m.in. o kwestie bezpieczeństwa. Opary LNG mogą się zapalić i wybuchnąć. Pole rażenia jest sprawą dyskusyjną, ale niektórzy specjaliści podają nawet kilka kilometrów.
W najbliższy czwartek o g. 18 w Miejskim Domu Kultury mieszkańcy spotkają się, żeby podyskutować, co Polskie LNG powinno zrealizować na prawobrzeżu Świnoujścia w zamian za postawienie przemysłowej infrastruktury pod domami mieszkańców. Warto tutaj dodać, że wcześniej inwestor wycofał się z obietnic inwestycji w ramach rekompensat, ale ostatnio – po naciskach opinii publicznej i mediów – zgodził się ponownie rozważyć propozycje mieszkańców